Máng Công Nghiệp Tán Quang 600*1200 Âm Trần Lắp Âm Lic

Máng Công Nghiệp Tán Quang 600*1200 Âm Trần Lắp Âm Lic

390.000

Máng Công Nghiệp Tán Quang 300*1200 Âm Trần Lắp Âm Lic 

Sử dụng lắp 3 bóng 1200

Sử dụng trong chiếu sáng công nghiệp, nhà xưởng, trường học

Giá không bao gồm bóng

Tình trạng: Còn hàng

Máng Công Nghiệp Tán Quang 300*1200 Âm Trần Lắp Âm Lic

Chọn đèn theo phòng
Gọi
zalo