Quạt Trần Mã KSP803 Lic Thân Đồng Xanh

Quạt Trần Mã KSP803 Lic Thân Đồng Xanh

Liên hệ

Màu sắc : Đồng xanh
Sải cánh : 1320mm
Động cơ: 153x15mm
Công suất : 75W AC
Chất liệu cánh : 5 cánh thép
Ánh sáng : Không có
Điều khiển: Điều khiển từ xa 3 tốc độ, Dây kéo.

Màu sắc : Đồng xanh
Sải cánh : 1320mm
Động cơ: 153x15mm
Công suất : 75W AC
Chất liệu cánh : 5 cánh thép
Ánh sáng : Không có
Điều khiển: Điều khiển từ xa 3 tốc độ, Dây kéo.

Chọn đèn theo phòng
Gọi
zalo